Fysserne i Give

"Nye muligheder for bevægelse..."

Ulrus

ULRUS

Udvidet lænderyg undersøgelse er en særlig udredning for patienter, hvor lægen vurderer, at symptomerne

har en kompleksitet, der nødvendiggør en udvidet undersøgelse. Dette kan være tilfældet, hvis der f.eks. er

risiko for sygemelding pga. ryg- / ben-symptomer.

 

Rygundersøgelsens indhold:

Praktiserende fysioterapeuter skal udføre udredningen på max. 3 konsultationer. Selve rygundersøgelsen

indeholder følgende:

  • Ørebro spørgeskema, der screener for psykosociale faktorer
  • Selvrapporteringsskema vedr. symptomer og smerteniveau
  • Roland Morris spørgeskema vedr. funktionsniveau
  • Evidensbaseret rygundersøgelsesskema
  • Information og vejledning til patienten om tilstanden
  • Anbefaling af videre intervention
  • Accept fra patienten i forhold til information of handlingsplan