Fysserne i Give

"Nye muligheder for bevægelse..."

GLA:D

GLA:D  (Godt Liv med Artrose i Danmark)

Hvad er GLA:D?

GLA:D er et tilbud til folk med ondt i knæ eller hofter om uddannelse og træning, der bygger på den bedst

tilgængelige forskning og praksis.

 

Hvorfor GLA:D?

De kliniske visitationsretningslinjer for patienter med knæartrose (slidgigt i knæet) anbefaler, at alle med ondt i

knæ eller hofter gennemgår uddannelse og træning (minimum 12 gange)  samt vægttab ved behov.

 

Hvem henvender GLA:D sig til?

Alle folk med ondt i knæ eller hofter, der ikke skyldes andre årsager såsom kræft eller knoglebrud.

 

En kort introduktion til GLA:D

I Sverige er en tidlig indsats bestående af patient uddannelse og træning (BOA) indført i store dele af landet og flere

end 200 fysioterapeuter har gennemgået uddannelse i konceptet. Patientdata indsamles i et nationalt register, og

initiativet kan derfor evalueres med hensyn til patienternes oplevelser og omkostninger i samfundet.

 

Godt Liv med Artrose i Danmark (GLA:D) repræsenterer et lignende dansk-evidensbaseret initiativ følgende de eksisterende

behandlinger af knæ- og hofteartrose , - samtidig med at den tilhørende database for første gang giver mulighed for at følge

patienter med artrose i knæ eller hofter fra symptomdebut. Det første GLA:D-pilotprojekt for alle ansatte på 55+ år i Aalborg

Kommune blev en stor succes med reduceret smerte og forøget funktion og livskvalitet hos deltagerne.